XQ Đà Lạt

Một góc trưng bày tranh thêu tại XQ Huế - thuộc công ty XQ. “Chái bếp người Huế” “Chuyện kể hương xưa vui tích sử Người nghe đốm lửa ấm tình quê”.

Một góc trưng bày tranh thêu tại XQ Huế – thuộc công ty XQ.
“Chái bếp người Huế”

“Chuyện kể hương xưa vui tích sử

Người nghe đốm lửa ấm tình quê”.

Một góc trưng bày tranh thêu tại XQ Huế – thuộc công ty XQ.
“Chái bếp người Huế”

“Chuyện kể hương xưa vui tích sử

Người nghe đốm lửa ấm tình quê”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *