bui-van-ngo-da-lat

Hủ tiếu Nam Vang tại Bùi Văn Ngọ thơm lừng với phần "topping" phong phú: trứng cút, tôm, thịt..., với dĩa rau ăn kèm tươi xanh, đi cùng tỏi và ớt ngâm giấm đúng điệu.

Hủ tiếu Nam Vang tại Bùi Văn Ngọ thơm lừng với phần “topping” phong phú: trứng cút, tôm, thịt…, với dĩa rau ăn kèm tươi xanh, đi cùng tỏi và ớt ngâm giấm đúng điệu.

Hủ tiếu Nam Vang tại Bùi Văn Ngọ thơm lừng với phần “topping” phong phú: trứng cút, tôm, thịt…, với dĩa rau ăn kèm tươi xanh, đi cùng tỏi và ớt ngâm giấm đúng điệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *